B2
Conikuvat
Tampere
Taike

Tietosuojaseloste

Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet.
Laadittu 10.1.2022

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tampere Kuplii ry (rek. 197.324 / Y 2193029-0)
c/o Kyösti Koskela
Hallituskatu 22 C 52
33200 TAMPERE

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Kyuu Eturautti, puh 050 5950047, kyuu@tamperekuplii.fi

Yhteyshenkilö pienlehtimarssin asioissa
Leena Peippo, pienlehtimarssi@tamperekuplii.fi

3. Rekisterin nimi

Tampere Kuplii pienlehtimarssi

4. Käsittelyn tarkoitus

Tampere Kuplii -tapahtuman pienlehtimarssista kiinnostuneille tiedottaminen sekä pienlehtimarssin järjestäminen.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 1. Tiedot, jotka tulevat vain järjestäjien käyttöön.
  1. Ilmoituksen tekijän nimi
  2. Ilmoituksen tekijän sähköpostiosoite
  3. Ilmoituksen tekijän muu yhteystieto (vapaaehtoinen)
  4. Automaattisesti täydennettävät tekniset tiedot, sisältäen IP-osoitteen sekä ilmoituksen jättöajan
 2. Tiedot, jotka julkistetaan avoimesti Tampere Kupliin nettisivuilla hyväksytyistä osallistujista:
  1. Myyjän/myyjien/kollektiivin nimi (vapaamuotoinen; nimimerkit ok)
  2. Vapaamuotoinen kuvaus myyntiin tulossa olevista tuotteista (vapaaehtoinen)
  3. Linkki nettisivuille (vapaaehtoinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä toimii henkilön itse ilmoittamat tiedot ilmoittautumislomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Tampere Kuplii ry:n toimihenkilöiden käytettävissä. Muilta osin tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Tampere Kupliin omilla tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Säätöyhteisö B2 ry:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa Pahalammen Verkkojen konesaleissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu pääsynhallinnalla, oletusarvoisen tietoturvan mallin mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin.

Takaisin